Aanvullende Voorwaarden voor Krooshoop Bloemencentrum, gebaseerd op de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze aanvullende voorwaarden treden in werking per 1 januari 2015.

Krooshoop Bloemencentrum
Bezoekadres:
Morsweg 17-A, 7491 ZD Delden
Postadres:
Zwaluwstraat 11, 7491 CV Delden

Tel: 074-376 43 98
Email: info@krooshoopbloemencentrum.nl
KvK-nummer:
BTW-identificatienummer:

Herroepingsrecht

Aangezien de producten van Krooshoop Bloemencentrum (Bloemen, planten en andere versproducten) snel kunnen bederven / verouderen is het herroepingsrecht uitgesloten, conform artikel 8.2.d. van de Algemene Voorwaarden.

Bevestiging bestelling

Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, het kiezen van een betaalmethode en de melding op het scherm dat de bestelling is geplaatst, gevolgd door een bevestiging e-mail naar het ingevulde e-mailadres. In deze e-mail staat het ordernummer vermeld.

Bezorgadres

De consument is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van het bezorgadres alsmede van het gebruikte e-mailadres.

Bestelling wijzigingen

Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden, krijgt u daar tijdens openingsuren zo snel mogelijk bericht over. Wijzigingen kunnen uitsluitend telefonisch worden doorgegeven: 074 – 376 43 98.

Bestelling annuleren

Na het sluiten van de overeenkomst is annuleren alleen nog mogelijk tenminste 24 uur voor de afleverdatum. Een annulering kan uitsluitend telefonisch worden doorgegeven tijdensopeningsuren, zie contactgegevens. Annuleringskosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 6,50.

Overmacht

Krooshoop Bloemencentrum is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook werkstakingen verstaan.

Gedurende de periode dat de overmacht duurt kan Krooshoop Bloemencentrum de verplichtingen opschorten.

Levering

Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en feestdagen en onze zomer-vakantieperiode.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over de kwaliteit van het product, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Klachten kunnen uitsluitend in onze winkel of telefonisch worden doorgegeven: 074 – 376 43 98.

Betalen

Bestellingen via de elektronische weg kunnen met iDeal en creditcard worden betaald.

Intellectueel eigendom

Alle door Krooshoop Bloemencentrum afgebeelde danwel geplaatste teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of in licentie bijKrooshoop Bloemencentrum en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is niet toegestaan voornoemde te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren of (tegen vergoeding) ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Krooshoop Bloemencentrum.